Civilingenjör i Industriell ekonomi

Read this article in english

Originalet sedan 1969

campus.jpgUtbildningen Industriell Ekonomi (I) är en civilingenjörsutbildning om 300 poäng som ger I:aren omfattande kunskap inom både teknik och ekonomi. Denna kombination ger en god helhetssyn vilket resulterar i att civilingenjören från I i många fall är länken mellan tekniker och ekonomer. Syftet med I-programmet är främst att skapa förståelse för teknik och affärsprocesser i det moderna företaget. I:aren har bred kompetens och kan utföra marknadsmässiga och ekonomiska bedömningar parallellt eller integrerat med tekniska bedömningar.

Industriell ekonomi grundades 1969 vid Linköpings tekniska högskola. Vi är idag den största civilingenjörsutbildningen i Sverige och erbjuder varje år cirka 230 utbildningsplatser inklusive de internationella inriktningarna spanska, franska, tyska, japanska och kinesiska. Dessa inriktningar är vi än idag ensamma om att erbjuda.

Under de första utbildningsåren läggs drygt hälften av tiden på matematikstudier. Dessa studier är en viktig analytisk bas för fördjupningar i de högre årskurserna och något som gör civilingenjören mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

I de högre årskurserna specialiserar sig I-studenten inom både ekonomi och teknik genom att välja en eller flera av de olika tekniska och ekonomiska profiler som finns tillgängliga. Studenten tillbringar en stor del av sin tid med att arbeta i projektform såväl som att lösa fiktiva case som verkliga problem hos företag.

Tekniska inriktningar

 • Bioteknik
 • Datateknik
 • Maskinteknik
 • Systemteknik
 • Energiteknik

Masterprofiler

 • Ekonomiska informationssystem
 • Finans
 • Industriell marknadsföring
 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling
 • Logistik
 • Projekt, innovation och entreprenörskap
 • Produktionsledning
 • Strategi och styrning

Masterprogram

Förutom det femåriga programmet erbjuder Linköpings tekniska högskola en tvåårig masterutbildning i industriell ekonomi. Denna ges på engelska för studenter som har en kandidatexamen inom ett ingenjörsämne.

Den första terminen består av kurser i projektledning, organisationsteori, och produktion- och kvalitetsstyrning för att placera studentens ingenjörskunskap inom ramen för industriell ekonomi. Följande terminer kan studenterna välja att specialisera sig inom ämnen som innovation management, operation management, eller quality management.

Huvudsponsor

Samarbetspartners