Styret

1 månad, 3 veckor

Utskottsrekrytering HT20

Bli sektionsaktiv inför hösten! Ta chansen att engagera dig inom något av sektionens många utskott, ansökan är öppen 7-12/9.

Sektionsrekrytering

Bli sektionsaktiv inför hösten!

I-sektionen rekryterar! Ta chansen att engagera dig inom något av sektionens många utskott, ansökan är öppen 7-12/9.

I formuläret ansöker du till att bli sektionsaktiv. Det går att ansöka till totalt tre utskott, där du får rangordna dem från första- till tredjehandsval. Utöver detta kan du även fylla i om du kan tänka dig att vara med i något övrigt utskott ifall du ej skulle bli erbjuden en plats i något av dina tre första val. Observera att du endast är garanterad intervju hos ditt förstahandsval.

Nedan finns samtliga poster som rekryteras nu på hösten beskrivna, ansökan sker via https://forms.gle/zNXoFgSSg2CUBuGn6

IQUAL & AMO

iQual & AMO firar i år ett år tillsammans som sektionens utskott för jämlikhets- och arbetsmiljöfrågor. Wow, vad kul vi har haft! Vår mission utgår direkt från I-sektionens studenter och deras rätt till ett bra välmående, såväl psykiskt, socialt och fysiskt. Detta gör vi på många olika sätt, bland annat genom workshops, föreläsningar, enkäter och kontinuerlig dialog med universitetet. iQual har under det gångna året bland annat fortsatt på ett workshopkoncept för sektionens utskott där man diskuterar svåra och ibland känsliga ämnen för att förhoppningsvis gå därifrån med nya insikter. AMO har förutom deras kontinuerliga arbete med välmåendeenkäten och arbetsmiljöfrågor anordnat föreläsningar med bland annat Studenthälsan. Kort och gott är iQual & AMO utskottet för dig som vill göra I-sektionen till den mest välmående, bästa och mest inkluderande sektionen på LiU.

Vice ordförande och kassör (1 person): Rollen som vice ordförande och kassör passar dig som gillar ansvar och administration. Du agerar bollplank till ordförande i både stora och små frågor samt sköter administrativa ärenden och budgetuppföljningen inom utskottet. Du ansvarar dessutom för utskottets sociala medier och marknadsföring.

Arbetsmiljöombud, AMO (2 personer): Som AMO ansvarar du för synliggörandet av arbetsmiljöfrågor på sektionen. Det kan innebära fysisk arbetsmiljö såsom belysning eller ventilation på campus studieplatser eller den psykiska hälsan på sektionen. Du för studenternas talan gentemot LinTek och sitter med på institutionsmöten med MAI eller IEI. Under året kommer du och dina AMO-kollegor även att driva projekt för att informera och förbättra arbetsmiljön för sektionens studenter och delta i samarbeten med AMO på andra sektioner. Det finns stor utvecklingspotential och universitet satsar mycket på AMO-rollen, så om du vill vara med och förbättra I-sektionens välmående och kunna påverka är detta en post för dig!

AMO-koordinator (1 person): Posten AMO-koordinator innebär att du är arbetsmiljöombud med extra ansvar för att koordinera och utveckla AMOs verksamhet så den uppfyller förväntningarna från sektionen, LinTek och universitetet. Utöver löpande arbetsmiljöarbete tillsammans med dina AMO-kollegor, där du ansvarar för att fördela arbetsuppgifter, har du hand om AMOs externa kontakter och samarbeten. Rollen passar dig som gillar ansvar, är strukturerad och vill vara med och förbättra arbetsmiljön på sektionen.

Workshopansvarig (1 personer): Som workshopansvarig i utskottet jobbar du med att driva utskottets framgångsrika workshopkoncept. Detta är event där studenter får tillfälle att diskutera, göra roliga värderingsövningar och komma till nya insikter om intressanta ämnen. Vi erbjuder workshops med olika teman såsom alkohol, sex, media, kultur samt manligt/kvinnligt. Alla medlemmar i utskottet kommer bistå i arbetet men i rollen som workshopansvarig ansvarar du för att det praktiska arbetet runt eventen genomförs, att det spånas på nya teman och att de befintliga eventuellt uppdateras. Således passar rollen som workshopansvarig dig som är kreativ, ansvarstagande och social.

Eventansvarig (1 person): Som eventansvarig är man med och planerar samt utför diverse event under verksamhetsåret. Dessa kan exempelvis vara inspirationsföreläsningar med personer från näringslivet, samarbeten mellan utskott och/eller sektioner samt uppmärksammande av olika viktiga dagar under året. Rollen är ny för detta år och är därför perfekt för personen som är kreativ och vill sätta sin egen prägel på sitt år som sektionsaktiv. Som eventansvarig bistår man även workshopgruppen med utförandet av deras workshops, alltså är detta en post med mycket varierande, breda och kreativa arbetsuppgifter.

UTBILDNINGSUTSKOTTET

Utbildningsutskottet arbetar med att hålla utbildningen i toppskick genom att utvärdera kurser tillsammans med studenter och examinatorer, samt driva projekt för att förbättra studietiden för I-studenterna så som utbildningar inom Excel och pluggstugor. När det gäller rollerna som utvärderingsansvarig ger det en bra möjlighet att lära känna folk från andra klasser och få chansen att påverka utbildningen på riktigt.

Vice ordförande (1 person): Som vice ordförande arbetar du aktivt tillsammans med ordföranden med allt ifrån rekrytering, planering, idéer om framtida aktiviteter till budget- och ekonomiarbete. Som vice ordförande har du även kassör/ekonomiansvar.

Utvärderingsansvarig, år 1 (2 personer): Ansvarar tillsammans med de andra utvärderingsansvariga för att samla in åsikter från studenterna i år 1 så att de obligatoriska kurserna blir utvärderade. Utvärderingsansvariga sammanställer dessa till årskursrådet och framför dem till examinatorn och kursledning och skriver därefter en kursutvärdering. I rollen förväntas att man håller ögon och öron öppna under kursens gång och skapar dig en god uppfattning gällande studenternas åsikter om kursen. Rollen erbjuder en unik inblick i hur utbildningen bedrivs på universitetet och stora möjligheter att påverka utbildningen. Som utvärderingsansvarig får du även ett annat ansvarsområde inom utskottet. Det kan exempelvis vara eventansvarig, webbansvarig eller marknadsföringsansvarig.

Koordinator, år 1 (1 person): På samma sätt som för utvärderingsansvariga deltar koordinatorn också i utvärderingsprocessen. Utöver detta agerar koordinatorn även arbetsledare för arbetet i sin årskurs och samordnar de kurser som ska utvärderas. Som koordinator säkerställer du att utvärderingsarbetet flyter på och att de obligatoriska kurserna för ditt år blir utvärderade.

Utvärderingsansvarig, år 2 (2 personer): Ansvarar tillsammans med de andra utvärderingsansvariga för att samla in åsikter från studenterna i år 2 så att de obligatoriska kurserna blir utvärderade. Utvärderingsansvariga sammanställer dessa till årskursrådet och framför dem till examinatorn och kursledning och skriver därefter en kursutvärdering. I rollen förväntas att man håller ögon och öron öppna under kursens gång och skapar dig en god uppfattning gällande studenternas åsikter om kursen. Rollen erbjuder en unik inblick i hur utbildningen bedrivs på universitetet och stora möjligheter att påverka utbildningen. Som utvärderingsansvarig får du även ett annat ansvarsområde inom utskottet. Det kan exempelvis vara eventansvarig, webbansvarig eller marknadsföringsansvarig.

Koordinator, år 2 (1 person): På samma sätt som för utvärderingsansvariga deltar koordinatorn också i utvärderingsprocessen. Utöver detta agerar koordinatorn även arbetsledare för arbetet i sin årskurs och samordnar de kurser som ska utvärderas. Som koordinator säkerställer du att utvärderingsarbetet flyter på och att de obligatoriska kurserna för ditt år blir utvärderade.

Teknisk inriktningsansvarig, år 3 (4 personer): Teknisk inriktningsansvarig ansvarar för att kurserna i år 3 blir utvärderade och det söks en ansvarig för varje teknisk inriktning. Som inriktningsansvarig samlar du in och sammanfattar åsikter från medstudenter om dina inriktningsspecifika kurser för att sedan framföra dem till examinator som då får chansen att bemöta eventuell kritik.

Språkansvarig (1 person): Ser till att hitta en person från varje språk som kan utvärdera språket för terminen (vi samarbetar här med Yi, d.v.s. vi hjälps åt med dessa utvärderingar). Detta innebär att du har en samordnande roll, där du själv tar ansvar för ditt språk, och samtidigt stöttar de andra språkutvärderarna som du rekryterat. Vidare har du även möjlighet att delta i andra projekt så som att vara företagskontakt eller pluggstugeansvarig.

Masteransvarig, år 4 & 5 (1 person): För masterkurserna får alla studenter möjligheten att ansvara för en utvärdering och får då en belöning för sitt arbete. Som masteransvarig har du rollen att marknadsföra denna möjlighet mot studenterna, samt stötta och koordinera utvärderingarna av masterkurser. Masteransvarig ansvarar ofta inte för någon utvärdering själv utan rollen är främst administrativ.

Skulle du vilja veta mer om någon roll får du gärna maila utbo@isektionen.se så kan jag berätta mer utförligt om vad den innefattar.

VALBEREDNINGEN

Valberedare (2 personer från åk 1): Som Valberedeare är du med och håller intervjuer, skapar målbilder, internt diskuterar samt beslutar om vilka kandidater som nomineras till sektionens samtliga förtroendeposter (ex. CM och styret). Dessutom ingår mindre postspecifika uppgifter.

Som valberedare kan man inte söka till en förtroendepost (ex. CM) under sitt aktiva valberedningsår, med undantag för valO som valberedningen inte nominerar.

EKONOMIGRUPPEN

Vice kassör (1 person): Som vice kassör stöttar du sektionens kassör med ekonomiarbetet. Detta kan till exempel innebära att hjälpa till med bokföring, utbetalningar och budgetuppföljning. Dessutom har du möjlighet att vara med att hjälpa till att utveckla sektionens ekonomiarbete och titta på nya lösningar som kan förenkla och förbättra det. Du får god inblick i sektionens verksamhet och ekonomi som vice kassör, samtidigt som du kommer lära dig mycket om hur ekonomiarbete fungerar i en ideell organisation. Det krävs inga speciella förkunskaper för att söka rollen, bara du är taggad på att lära dig!

ALUMNIUTSKOTTET

Gruppansvarig Event (1 person): Som gruppansvarig för event ingår att koordinera arbetet samt planera och genomföra Alumniutskottets event tillsammans med andra i utskotttet. Eventen är bland annat i-pubar och frukostseminarium för alumner och inspirationsevent för studenter. Om du tycker om att ha ansvar och koordinera projekt kommer denna roll passa dig! Vi söker dig som är kreativ, strukturerad och som har lätt för att ta kontakt med nya människor.

Event (1 person): I Alumniutskottets eventgrupp så kommer ni tillsammans att planera och genomföra inspirerande evenemang. Evenemangen kommer alltid att vara starkt kopplat till alumner, men det finns både evenemang för alumner och evenemang för oss studenter där vi får träffa inspirerande alumner. Posten passar dig som tycker om att planera och att möta nya människor. Ni kommer alltid att hjälpa varandra men dela upp huvudsakliga ansvarsområden kopplade till de olika evenemangen, så det finns utrymme att komma med nya kreativa idéer.

I Alumniutskottets tidningsgrupp skriver vi en tidning som skickas ut till våra 6500 alumner. Här kommer vi tillsammans ansvara för att artiklar skrivs, samt designen och utformandet av tidningen.

Layoutansvarig (1 person): I posten som layoutansvarig kommer du ha det huvudsakliga ansvaret för designen av tidningen. Du kommer även hjälpa till med att bestämma vilka artiklar som ska vara med i tidningen och skrivandet av dem. Posten passar dig som är kreativ och målmedveten!

Journalist (1 person): I posten som journalist kommer du ha ett större ansvar för att bestämma och skriva artiklar, samt att ta kontakt med de som kan tänka sig vara med eller bidra till tidningen. Posten passar dig som är kreativ och utåtriktad!

CASEGRUPPEN

Övrig medlem (2 personer): Ta chansen och sök till I-sektionens casegrupp, utskottet som anordnar både interna och externa event, casetävlingar och workshops för att utbilda I:are inom caselösning!

Som övrig medlem kommer du hjälpa till med allt vad gäller planering och förverkligande av Casegruppens olika event, samt själv få testa på att projektleda ett av dessa. Så är du intresserad av, och vill utvecklas inom problemlösning och projektledning, sök casegruppen!

Inga tidigare kunskaper inom caselösning krävs och interna utbildningar kommer att hållas under året.

Vi ser fram emot att träffa dig!

ESTIEM

Eventkoordinator (2 personer): Pubrunda på Chalmers eller resa med okänd destination, möjligheterna är oändliga! Som eventkoordinator är det du som planerar och ansvarar för ett eller flera av ESTIEM:s evenemang under året. Denna post innebär väldigt varierande uppgifter och kräver mycket kreativitet.

PR-Design (1 person): Vet du precis hur man får människor att komma på de event som anordnas? Då är denna post som gjord för dig! Som PR-Design kommer du ha ansvar för föreningens sociala medier samt marknadsföringen för samtliga evenemang. Kunskap i bildbehandlingsprogram är meriterande men absolut inget krav. Utöver detta kommer du även hjälpa till med ESTIEM:s evenemang som arrangeras under året.

I-BALEN

Kommittémedlem (1 person):
Vi söker dig som gillar att anordna stora evenemang, som är ansvarsfull och gillar att arbeta i grupp. Kommittémedlemmarnas huvudsakliga uppgift är att ta fram idén för detta nya evenemang samt planera och genomföra det. Upplägget på festen bestäms av kommittén och arbetet kommer att vara ganska jämt fördelat under året, men med tyngdpunkt på våren då balen är tänkt att hållas. Är du en person som är kreativ, social och full av idéer ska du inte tveka till att söka till posten som kommittémedlem då du får vara med att sätta din prägel på vad som kan komma att bli ett av sektionens största återkommande evenemang.

Kommittémedlem med marknadsförings- och grafiskt ansvar (1 person): Utöver arbetet med att planera och genomföra I-balen så innefattar denna post huvudansvaret kring det grafiska arbetet samt marknadsföringen. Du kommer därmed att ha det övergripande ansvaret för hur I-balen uppfattas utåt. Vi söker dig som har ett intresse för design samt att arbeta grafiskt med detta, det är inte en nödvändighet att ha erfarenhet utan vi söker främst dig med ett stort engagemang samt en vilja att utvecklas.

IFORM

Ekonomiansvarig/Eventansvarig (1 person): Vill du vara med och styra upp sektionens sportigare evenemang tillsammans med vårat härliga gäng? Vi är ett mindre utskott på (snart!) 5 personer där vi hjälps åt med det mesta, men den rollen som söks har ekonomi och större event som extra ansvarsområde. Vi ser gärna att du är en person som tycker om att idrotta, arbeta i grupp och arrangera evenemang. Det är en fördel om du är en person med positiv energi som gillar att ha koll på läget och ta ansvar. Det krävs inga tidigare erfarenheter av ekonomiarbete eller arrangemang, det viktiga är att du inte rädd för att testa!

INDEKREW

Dansare (2-4 personer): Vi i INDEKrew söker 2 – 4 dansglada personer för att utöka vårat crew! Vi söker dig som känner att du vill vara med bakom kulisserna, gillar att dansa och röra på dig till musik. Du som känner att du vill vara en del av ett energirikt gäng och få integrera med personer från olika årskurser. Poster fördelas senare inom gruppen så att alla blir nöjda. Vi välkomnar alla oavsett dansbakgrund och självklart både killar och tjejer!

INTEGRERA

Eventansvarig (5 personer): Rollen som eventansvarig innebär att planera och genomföra Integreras olika event. Du blir projektledare för ett specifikt evangemang, vilket kan vara allt från Åreresan, Julbordet, Kompissittningen, iPal o.s.v. Du kommer att bli tilldelad en projektgrupp till ditt evenemang där mestadels av planeringen sköts och kommer även sitta med två projektgrupper för andra evenemang. Du har det övergripande ansvaret för ditt evenemang och delegerar därefter ut ansvar till övriga medlemmar som hjälper till vid genomförandet av eventet. Rollen kräver god planeringsförmåga då varje evenemang innehåller många moment och deadlines. Vi söker dig som är engagerad, nytänkande och sprudlande glad!

INTENDENTUTSKOTTET

Content creators (3 personer): Intendentutskottet söker 3 stycken Content Creators, dessa kommer ansvara för att fotografera, filma, sköta sociala medier, PR samt att ge I-sektionens medlemmar mer insikt i Intus arbete. Vi söker dig som kan, är intresserad av eller vill lära dig att fotografera, du som kan eller vill lära dig redigera bilder med enkla medel, du som vill göra folk lite snyggare än de egentligen är och har en känsla för PR. . Utöver det är du med och designar i-butikens framtida produkter. Ett eget instagramkonto är ett plus men inte ett måste

INTERNATIONELLA UTSKOTTET

Skulle du vilja träffa fler utbytesstudenter här på LiU? Tycker du att internationalisering är en superhäftig grej? Brinner du för andra kulturer eller språk? Då kanske Internationella Utskottet är något för dig? Vi jobbar för I:arens möjligheter i världen och världens möjligheter på I. Vi lägger större vikt på ditt intresse för utskottet än ditt intresse för en specifik roll. Tveka inte, SÖK!

Eventansvarig (2 personer): Ansvarar för att InterUs event genomförs på bästa sätt. Däribland den populära ”freemover-kvällen” och nästa års welcome-week. Här finns också möjligheten för den med driv att skapa nya roliga och intressanta event. Vi söker någon med is i magen och en problemlösar-attityd. Här söker vi två personer som kan dela på arbetsbördan och bli en riktig dunderduo.

Language-café (1 person): Language-café är ett språk-café som man kan besöka varje vecka för att öva sina språkfärdigheter eller bara socialisera sig på. Cafét är ett samarbete mellan flera sektioner på LiU och vi söker här efter en representant från i-sektionens sida. Language café som varit väldigt uppskattat under många år är nu på väg att bli ännu större, spännande!

Informationschef (1 person): Denna roll innebär att man är internationella utskottet röst i cyberrymden. Här letar vi efter dig som kan hålla sektionens medlemmar välinformerade om den vida världen. I-sektionen har tidigare år haft en del på i-portalen som heter utlandsportalen, här samlas info om utlandsstudier som är relevanta för sektionsmedlemmarna. Både info från partneruniversitet och utlandshälsningar har en plats här. Förutom att marknadsföra utskottet kommer du också ansvara för att uppdatera utlandsportalen.

IPIKURÉ

Skribent (1 person): Nytt år betyder en ny, sylvass redaktion. En sådan är enligt tradition uppbyggd av ett gäng sylvassa skribenter. Nu söker vi den sista personen för att göra redaktionen komplett. Är du lite finurlig och dansar du dig graciöst fram på tangentbordet är du rätt person för uppgiften. Snubblar du dig däremot fram längs tangenterna men är bra på att komma med spaningar och gräv passar du också utmärkt in. Redaktionen vill ha dig, och du? Du hänger med.

IQ

Event- & PR-ansvarig (1 person): Vill du marknadsföra och vara med och arrangera IQs evenemang? Vi söker en fantasifull person som är en fena på instagramcaptions och kan knåpa ihop bilder i valfritt redigeringsprogram. Förutom att vara PR-ansvarig kommer du även vara med och arrangera 1-2 evenemang och delta i resterande event under året.

Eventansvarig (2 personer): Vill du vara en del av IQ och få vara med och planera och genomföra evenemang under det kommande året? Vi söker två eventansvariga som i sina roller kommer ansvara för två event under året (tillsammans med en annan medlem från IQ). Alla i föreningen är med och hjälper till vid planerandet och utförandet av alla IQs evenemang. Vi ser gärna att du är en utåtriktad person som vill vara en del av ett skönt gäng. Vi ser fram emot att få träffa dig!

IRIS

WFD- utvecklare (2 personer): Är du en driven person som vill ta an utmaningen att anordna ett av skolans snabbast växande event? Då passar rollen som WFD-utvecklare perfekt för just dig!

Women’s Finance Days är ett flerdagars-event som anordnas varje år under vårterminen där intressanta företag och personer bjuds in med temat jämställdhet. Som WFD-utvecklare kommer du, tillsammans med representanter från Börsgruppen och ELIN, planera och arrangera WFD. WFD-teamet består av tre projektgrupper: Näringsliv, Marknadsföring samt Event & Spons. Vill du hitta spännande företag och knyta kontakter mellan studenter och näringsliv väljer du Näringslivsgruppen. Har du massor av idéer på hur WFD ska locka så många studenter som möjligt är marknadsföringsgruppen perfekt för dig. Om du vill välja inspirationsföreläsare, fixa coola giveaways eller skapa nya eventkoncept hör du hemma i gruppen Event & Spons. Utöver detta kommer du självklart vara en hjälpande hand under alla Iris event. Vi söker en person till varje projektgrupp.

PR-ansvarig (1 person): Har du ett intresse för sociala medier och design? Då passar rollen som PR-ansvarig för Iris dig!

IVENT

PR-ansvarig (1 person): Vill du bli Ivents egen influencer? Som PR-ansvarig sköter du inte bara Ivents sociala medier, utan du är också ansvarig för att få ut relevant info till deltagarna. Vi söker dig som är påhittig, kreativ och taggad på att marknadsföra Ivent och våra olika evenemang! Utöver detta kommer du självklart också få hjälpa till att genomföra föreningens andra evenemang såsom sektionsaktivas sittning och sektionsmöten.

Dagsansvarig Fulltidsfesten (1 person): Vill du vara med och bidra till att femmorna får en grym avslutningsfest? Är du kreativ, social och full av idéer? Vi söker dig som gillar att anordna stora evenemang, som är ansvarsfull och gillar att arbeta i grupp. Tillsammans med de två andra i projektgruppen för Fulltidsfesten är de huvudsakliga uppgifterna att planera, koordinera och genomföra Fulltidsfesten 2020. Som dagsansvarig för Fulltidsfesten blir din främsta uppgift att ansvara för en rolig dagsaktivitet innan kvällens festligheter. Här kan du låta kreativiteten flöda! Tveka inte på att söka för att bidra till en riktig succéhelg för femmorna! Utöver detta kommer du självklart också få hjälpa till att genomföra föreningens andra evenemang såsom sektionsaktivas sittning och sektionsmöten.

MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET

Caseansvarig Gymnasiecaset (1 person): Som Caseansvarig för Gymnasiecaset är du ytterst ansvarig för att ta fram de case som används under tävlingen. Arbetet innebär en del egentid med research av case men du blir samtidigt en del av projektgruppen för Gymnasiecaset där ni arbetar mycket tillsammans. Du kommer även ha kontakt med Sponsoransvarig och Casegruppen under framtagandet av casen. Du bör tycka om att jobba i projekt, samarbeta i grupp och gilla problemlösning. Det är en fördel om du har ett intresse för case och caselösning sedan tidigare men absolut inte en nödvändighet.

Marknadsföringsansvarig Gymnasiecaset (1 person): I rollen Marknadsföringsansvarig för Gymnasiecaset blir du huvudansvarig för all marknadsföring av evenemanget utåt mot skolorna och de deltagande eleverna. Du kommer ansvara för att hantera alla anmälningar till tävlingen och sköta utskick av information till de deltagande lagen. Utöver dina egna uppgifter jobbar du även med det övergripande planeringsarbetet tillsammans med resten av projektgruppen och håller en nära kontakt med PR-gruppen för att koordinera marknadsföringen på sektionens sociala medier. Som Marknadsföringsansvarig har du nytta av att vara kreativ, strukturerad och tycka om att jobba i grupp.

Avslutningsansvarig Gymnasiecaset (1 person): Avslutningsansvarig för Gymnasiecaset har det främsta ansvaret att koordinera och planera finaldagarna av Gymnasiecaset dit de bäst presterande lagen bjuds in för att göra upp i ett finalcase. Du kommer ges mycket frihet att tillsammans med övriga projektmedlemmar utforma dessa dagar för att skapa ett roligt event som förhoppningsvis bli ett av det bästa minnena från deltagarnas gymnasietid. Du kommer ha kontakt med alla aktörer som ska delta under finalen och se till att alla har tydliga direktiv på vad de förväntas göra. Du bör vara ordningsam, tycka om att arbeta i projekt samt brinna för att arrangera event.

Marknadsföringsansvarig I-resan (1 person): Du som Marknadsföringsansvarig för I-resan är huvudansvarig för all marknadsföring av evenemanget mot deltagarna. Du kommer ansvara för att administrera alla anmälningar och sköta utskick av information till deltagarna. Utöver dina egna uppgifter jobbar du även med det övergripande planeringsarbetet tillsammans med resten av projektgruppen och håller en nära kontakt med PR-gruppen för att koordinera marknadsföringen på sektionens sociala medier. Som Marknadsföringsansvarig har du nytta av att vara kreativ, strukturerad och tycka om att arbeta i grupp.

Dagsansvarig I-resan (1 person): Dagsansvarig för I-resan har det främsta ansvaret att koordinera och planera I-resans besöksdagar. Du kommer ges mycket frihet att tillsammans med övriga projektmedlemmar utforma I-resan för att på bästa sätt marknadsföra sektionen och inspirera deltagarna. Du kommer sköta kontakten med alla aktörer som ska delta under I-resan och se till att alla har tydliga direktiv på vad som förväntas av dem. Du bör vara ordningsam och strukturerad samt tycka det är kul att arrangera evenemang.

Eventansvarig PR-gruppen (1 person): Som eventansvarig i PR-gruppen är din huvudsakliga uppgift att, tillsammans med andra i PR-gruppen, skapa och driva igenom ett nytt event som riktar sig mot potentiella I-studenter. Syftet ska såklart vara att marknadsföra och locka till att söka industriell ekonomi på Liu. Friheten är stor och möjligheterna större! Huvuduppgiften är att ta övergripande ansvar för att tillsammans med resterande delen av PR-gruppen komma på, planera och budgetera det nya eventet. Genomförandet sker tillsammans med oss andra i MafU. Det är en post där du får utmana din kreativa sida. Du har även nytta av att vara ansvarsfull och driven som person. Inga tidigare erfarenheter krävs, utan bara att du är taggad på att skapa ett så lyckat evenemang som möjligt. The sky is the limit!

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Företagsansvarig (1 st): Företagsgruppen ansvarar för kontakten med sektionens samarbetspartners. Som en av tre företagsansvariga fungerar du därför som länken mellan I-sektionen och några av dessa företag. Detta inkluderar kontinuerlig kontakt med företagen, planering och genomförande av event, uppdatering av avtal samt utvärdering av samarbetet. Till posten söks en ansvarstagande person som tycker det verkar intressant och roligt att ha tät kontakt med näringslivet.

Ansvarig för externa kontakter (1 st): Som en av fyra ansvariga för externa kontakter jobbar du tillsammans med de andra för att bredda spektret av branscher som syns på sektionen, hitta nya samarbeten samt hjälpa alla företag som inte är samarbetspartners med marknadsföring mot sektionens studenter. Vidare jobbar ni som grupp även med andra projekt som sponsring till sektionsväska och FullTime-katalogen som kommer ut under hösten. Tycker du att det är spännande att ha tät kontakt med näringslivet och möjlighet att påverka vilka företag sektionen samarbetar med är detta posten för dig.

Projektledare Karriärveckan (1 st): Karriärveckan är en temavecka som anordnas under våren och är fullspäckad av företagsevent, föreläsningar, workshops etc. Tillsammans är ni två projektledare som kommer att utforma denna vecka med stora möjligheter att sätta er egen prägel på det hela. Tycker du att det verkar roligt att utforma detta projekt och samtidigt är en initiativrik och engagerad person är detta posten för dig!

PUBIS

PUBis är ett härligt gäng I:are med intresse för mat och dryck som tillsammans anordnar pubar för I-sektionens medlemmar under året. Pubarna äger rum ungefär en gång per månad och är perfekta tillfällen att ta en paus från vardagen. Vårt fokus är att erbjuda god mat och ett varierande sortiment kalla drycker till ett billigt pris för alla sällskapssjuka i sektionen. Pubarna är helt enkelt stunder för kravlöst gött häng och nice mat.

Vi söker just nu fler taggade I:are som vill vara med och anordna grymma pubar det kommande läsåret. Det finns lite olika poster att välja mellan, men är du intresserad så tveka inte att söka eller komma med frågor!

Matansvarig (2-3 personer): Har huvudansvaret för matbudget och inköp inför varje pub. Hela utskottet är med och bestämmer menyn men de tre matansvariga har huvudfokus på maten. Det är fördelaktigt att ha ett stort matintresse samt att känna sig bekväm med Excel.

Baransvarig (1 person): Har koll på det som serveras i dryckesväg under pubarna, denna post innefattar att bestämma dryckesmeny, ha koll på dryckesförsäljningen och kassasystemen under kvällen. Ett dryckesintresse (framförallt kvalitativt) samt matintresse är fördelaktigt, även tidigare erfarenheter av att arbeta bakom baren är ett plus (men absolut inget krav).

PR och Marknadsföringsansvarig (1 person): Innebär att vara ansiktet utåt för utskottet, att skapa och marknadsföra evenemang, uppdatera sociala medier samt att sköta kontakten med samarbetande utskott. Utöver mat- och matlagningsintresse så är det fördelaktigt om du trivs i sociala sammanhang och är en femma på marknadsföring.

Ekonomiansvarig (1 person): Innebär att arbeta med föreningens ekonomiska sida genom hantering och planering av föreningens budget, kvittoredovisning och fakturahantering. Man har mycket kontakt med ordförande och bestämmer budget ihop med denna.

WEBGROUP

Utvecklare (5 personer): Som utvecklare i Webgroup sitter du tillsammans med övriga medlemmar och programmerar en ny hemsida som ska ersätta den gamla i-portalen. Arbetet består av mer än bara kodande och kommer även utgöras av gruppdiskussioner om olika beslut och workshops. Du har stora möjligheter att själv påverka utformningen av hemsidan och komma med egna idéer och förslag på funktioner att lägga till. Tidigare programmeringserfarenhet är mycket meriterande men engagemang och intresse är också av stor vikt för att lyckas som utvecklare i Webgroup.

Samarbetspartners

På i-portalen.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? | Jag förstår