Styret

3 veckor

Vad arbetar styrelsen med?

Är du nyfiken på vad Styret arbetar med? Här kan du läsa mer!

Har du funderat över vad Styret arbetar med? I och med den nya sektionsstrukturen har Styret fått en än mer strategisk roll i sektionen vilket innebär att Styret ska arbeta med och för långsiktiga frågor. Här kommer en beskrivning av några utvalda projekt som Styret har valt att arbeta med under hösten.

Transparens: Styret vill i år öka sin synlighet och visa på det arbete vi gör för att öka förståelsen för vad styrelsen arbetar med samt hur sektionen fungerar. Vi vill göra det lättare att hitta information om sektionen och styrelsen. Som ett första steg kommer här korta sammanfattningar om de projekt som Styret har påbörjat nu under hösten. Utöver dessa projekt kommer även stor del av Styrets arbete under hösten bestå av sektionens budgetarbete.

Samarbetsprojekt till följd av den nya sektionsstrukturen: Ett av målen med den nya sektionsstrukturen är att vi ska kunna samarbeta och samordna sektionens olika kanaler bättre och därigenom kunna dra nytta av varandras erfarenheter, samt utnyttja de synergier som finns inom sektionen. Detta projekt syftar till att möjliggöra och förenkla samarbeten för sektionens föreningar, utskott och projektgrupper. Projektet kommer pågå under hela verksamhetsåret. Genom utvärderingar och löpande uppföljning av samarbeten syftar projektet till att sätta upp ramar för kommande verksamhetsår i den nya strukturen.

Psykiskt välmående-projektet: Vi kommer att fortsätta med det arbete som påbörjats tidigare år, och gör en rejäl satsning för att förbättra det psykiska välmåendet på sektionen. Vi kommer att arbeta på såväl kort som lång sikt med att skapa samarbeten med yttre intressenter som nämnden och Studenthälsan. Det är ett projekt som vi kontinuerligt kommer att arbeta med under de kommande åren vars syfte vi alla berörs av och kan bidra till på ett eller annat sätt.

Nolle-P-projektet: Linköping har idag Sveriges bästa mottagning och målet är att I-sektionen ska ha den bästa i Linköping. Medan vårt Nolle-P är fantastiskt finns det många förbättringsmöjligheter i både planeringsarbetet och utförandet. Det här projektet ämnar undersöka hur vi kan tänka om kring Nolle-Ps utformning för att dels höja kvaliteten och dels lätta arbetsbördan för alla som är involverade i arbetet. Det huvudsakliga fokuset för projektet är ansvars- och arbetsfördelning mellan Clubmästeriet, Klassföräldrarna och Faddrar samt normer och psykiskt välmående.

Informationskanaler: Under vårterminen identifierade styret att sektionens informationsspridning är väldigt spretig och att all information inte når ut till alla medlemmar den berör. Anledningen till detta grundar sig i att det finns så många olika informationskanaler och att det saknas tydliga riktlinjer kring hur respektive kanal ska användas. Under senare delen av VT17 var därför styret på en workshop med Accenture där projektet att omstrukturera sektionens informationsspridning påbörjades. Målet med projektet är att det ska finnas tydliga riktlinjer för sektionens delar kring vilken informationskanal vilken typ av information ska spridas via, samt att sektionens medlemmar intuitivt och enkelt ska kunna veta vilken informationskanal de skall vända sig till baserat på vilken information de eftersöker. Informationen skall nödvändigtvis inte spridas till fler medlemmar, men skall nå ut till alla berörda medlemmar.

Framtidsfonden: Framtidsfonden är en fond där sektionens vinstöverskott sparas för långsiktiga satsningar. Från början var tanken att investera i ett hus men det har inte varit ett realistiskt mål. Sedan dess har det saknats ett mål med Framtidsfonden och pengarna har lagts på hög istället för att användas i verksamheten. Målet med projektet är att undersöka hur Framtidsfonden ska användas och formulera om riktlinjerna. Under projektets gång kommer det även undersökas om i vilken form sparandet ska ske, och vem som ska ansvara för det. Utöver det kommer det även tittas på huruvida fonden ska ha ett maxtak eller inte.

Har du några frågor om projekten eller om Styrets arbete i allmänhet är det bara att höra av dig till oss!

Styrelseprojekt

Bifogad fil: Styrelseprojekt

Samarbetspartners

På i-portalen.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Jag förstår