Valberedningen

6 dagar, 11 timmar

Postbeskrivningar inför Vintermötet 2018

Här nedan följer en beskrivning av samtliga poster som kommer tillsättas under kommande Vintermöte.

Vintermöte

Hej allesammans! Snart börjar det bli dags att nominera dig själv eller någon annan till Vintermötet 2018. Känner du dig vilsen i djungeln av alla poster eller bara vill fräscha upp minnet från föregående år? Se hit! Här nedan följer beskrivning utav samtliga poster som tillsätts under mötet.

POSTER I STYRET

Ordförande I-sektionen

Här har vi något som är riktigt spännande - att söka ordförande för I-sektionen! I denna roll får du möjligheten att utvecklas som person, arbeta med otroligt engagerade personer och utveckla ditt eget ledarskap. Ordförande för I-sektionen 18/19 väljs in i den nya sektionsstrukturen där man under ett helt verksamhetsår får arbeta tätt med en grupp på åtta andra taggade styrelsemedlemmar.

Vad gör då Styrelsen? Jo, Styrelsen arbetar långsiktigt. Detta betyder att det är styrelsens jobb att förverkliga och arbeta med de strategiska mål som finns. Att se till att sektionens verksamhet arbetar mot de ord som representerar oss, det vill säga ”engagemang, kvalitet och samhörighet”. Vill du ha möjlighet att påverka sektionen är Styrelsen en ypperlig möjlighet att bidra till dess fortsatta utveckling.

Vad gör man då som Ordförande? Som ordförande är du ytterst ansvarig för sektionens verksamhet och det är ditt jobb att samordna olika delar av sektionen samtidigt som du representerar sektionen utåt. Det är ett ansvarsfullt antagande som kommer vara utvecklande, utmanande och otroligt roligt. Det vardagliga arbetet består till stor del av kommunikation med olika delar av sektionen med allt från möten, telefonsamtal till mail. Dessutom behövs en del planering från ordförandens sida, bland annat genom att planera de möten som sker under året. Utöver det så kommer det med största sannolikhet ske en del ”akuta” problem där ordförande får kliva in och utföra det som brukar kallas för ”brandsläckning”.

Som ordförande kommer du att lära dig förmågan att delegera, planera, kunna säga ifrån samt att vara bekväm i en ledarroll. Var dag är inte den andra lik och du får verkligen chansen att se nya idéer förverkligas och hur sektionen utvecklas! Du har ett spännande år framför dig!

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att maila ordf@isektionen.se.

Kassör I-sektionen

Som kassör för sektionen får du huvudansvaret för sektionens ekonomi. Det innebär en rad olika uppgifter där bland annat budgetering och bokföring ingår. Arbetet ger en unik inblick i sektionens verksamhet och du får chansen att komma i kontakt med alla delar av sektionen och stödja dem i deras arbete.

Här är det viktigt att vara strukturerad och ha en god förmåga att planera sin tid. Kassören sitter även med i sektionens styrelse där du kommer delta i det strategiska arbetet som styret gör och du får möjligheten att arbeta med styrelserelaterade projekt.

CLUBMÄSTERIET

Allmänt om att vara Clubmästerist

Clubmästeriet består av tretton studenter och är i-sektionens kombinerade festeri och fadderi. Fadderistverksamheten innebär att föreningen varje höst arrangerar en mottagningsperiod för de nya studenterna vid sektionen, medan festeristverksamheten sträcker sig över resten av läsåret och innefattar arrangerande av fester och sittningar för medlemmar av sektionen och andra studenter vid universitet.

Att sitta med i Clubmästeriet innebär stundtals väldigt hårt arbete och varje individ har specifika ansvarsområden under året. Trots uppdelningen är dock majoriteten av arbetet gemensamt, och samarbete är A och O. Delar av det gemensamma arbetet kan vara saker som att rigga Kårallen och jobba där under fester, skriva och uppträda med gyckel under sittningar eller spendera en helg med att måla lakan. Andra typiska arbetsuppgifter som inte är bundet till poster kan vara budgetering och marknadsföring. Varje arrangemang tilldelas även en eller flera projektledare vars uppgifter är att koordinera arbetet mellan medlemmarna. Tiden i Clubmästeriet innebär mycket arbete samtidigt som det är ett väldigt givande och lärorikt engagemang.

Överceremonimästarinna/mästare

Överceremonimästarinnan/mästaren är Clubmästeriets ordförande och chef. Som ÖCM är man ytterst ansvarig för CMs verksamhet och är tillsammans med Skattmästaren firmatecknare, så för ÖCM är det viktigt att man har en överblick över allting som händer och som berör CM. Under året har ÖCM en väldigt hög men samtidigt relativt jämn arbetsbelastning. Typiska arbetsuppgifter för ÖCM kan vara att hålla och gå på möten, svara på mail och se till att CMs arbete drivs på och rullar åt rätt håll, i såväl lätta som svåra perioder. Under arrangemang har ÖCM inga specifika ansvar, utan går då på rullande schema. Mycket av detta jobb sker i det tysta och i bakgrunden, men det är detta arbete som gör att övriga CM kan göra sina jobb på bästa möjliga sätt.

En av ÖCMs allra viktigaste arbetsuppgifter är att se till att CM som både förening och personer mår bra och fungerar bra. Utöver arbetet inom CM sitter även ÖCM med i Styret som en länk mellan Styret och CM, och deltar där på alla möten och träffar. ÖCM sitter även med i Förenade Festerier tillsammans med alla andra festeristordföranden.

Som ÖCM kommer man arbeta väldigt mycket och att ha en tydlig struktur för sitt arbete underlättar både för sig själv men även för de andra i CM. Det är viktigt att fungera bra i grupper, ta initiativ och hantera konflikter men det är minst lika viktigt att kunna ta ett steg tillbaka när det krävs.

Skattmästarinna/mästare

Som skattmästare får du en insyn i alla olika delar av Clubmästeriets arbete och involveras i hela verksamheten. Mitt primära arbete är att sköta det praktiska med CMs ekonomi. Detta innebär budgetarbetet, betala räkningar och att bokföra. Till skillnad från andra poster som kan ha mycket arbete innan och under alternativt efter ett arrangemang är Skattis arbetsbörda fördelad över hela arrangemanget. Förarbete med budgetar, kassör under arrangemanget och betalning av fakturor och uppföljning efter arrangemanget. Med detta sagt finns det en frihet i att jag själv kan bestämma när arbetet ska bli utfört.

Som Skattis måste man kunna säga ifrån och inte stressa upp sig för småsaker, för det dyker alltid upp problem som måste lösas. Bokföringskunskap är inte nödvändigt men ett bra tålamod och ett intresse för detaljer är goda egenskaper att besitta. Då det ekonomiska arbetet innebär mycket dokumenthantering är det viktigt att kunna ha ordning och slutföra ett påbörjat arbete. Att ta mycket eget ansvar är också viktig egenskap.

Atlet

Att vara Atlet i Clubmästeriet kommer med två huvudsakliga uppgifter, varav den första och mest självklara är att som projektledare styra gruppen i och inför Dra’t i Spa’t. Anledningen till att det finns en särskild post för just Draget är att det ligger så tätt inpå Nolle-P att det krävs en ansvarig för gruppen som har ett kontinuerligt fokus på den magnifika tävlingshelgen och ser till att inget glöms bort eller skjuts upp.

Den andra uppgiften i Atlet-posten innebär att man är vice ordförande för Clubmästeriet, alltså ersätter man ordförande vid förhinder och hjälper denne att leda gruppen då det behövs. Under resterande del av året är atleten, precis som övriga poster i Clubmästeriet, projektledare för olika arrangemang. Under arrangemang arbetar atleten mer praktiskt som många andra poster och har då ingen fast post så som Öl&Bar eller Skattmästare, utan utför arbete där det behövs.

Fadderigeneral

Som Fadderigeneral har man en självklar uppgift, projektledare över Nolle-P. Som projektledare för Nolle-P har man sitt största arbete redan efter vintermötet i februari fram till och med Nolle-P i augusti. Nolle-P är ett stort arrangemang som kräver att hela perioden är mycket välplanerad. Man bör kunna ha koll på många saker samtidigt, kunna delegera uppgifter samt agera spindeln i nätet för CM och vara en länk mellan CM och Klassföräldrarna. Som Fadderigeneral bör man inte var blyg för att stå framför folk, vara uppfinningsrik och våga tänka utanför ramarna.

Det är även viktigt att man kan ta på sig en tydlig ledarroll från början, men även kunna släppa ledarrollen efter Nolle-P då ÖCM är gruppens ledare. Efter Nolle-P är man med och gör lika mycket som de andra i CM innan, under och efter arrangemangen under året. Man är med och hjälper till med allt möjligt, vilket är väldigt roligt.

Övrig CM

PR & stil är posten som har hand om all marknadsföring gällande Clubmästeriets arrangemang. Att få folk att vilja gå på våra event och att alltid sträva mot att vi syns så mycket som möjligt, så bra som möjligt. Förutom att locka folk är det även PR & Stils roll att dekorera och skapa en så go stämning som möjligt under dessa arr.

Lokal & Tillstånd är ansvarig för att boka lokaler och utrustning för CM’s arrangemang samt att söka de tillstånd som krävs för eventets natur. Summa summarum: Lokal & Tillstånd ser till att vi får vara där vi vill vara och får lov att göra det vi vill göra.

Öl & Bar är ansvarig för all alkohol inom Clubmästeriet och har en av de största budgetarna. Som Öl & Bar jobbar man mycket postspecifikt, självständigt och nära Skattis. Inför arrangemang planerar man vad som ska serveras i olika barer samt hur barerna ska organiseras. Under själva festerna går man mellan barer, fyller på och ser till att allt flyter på som det ska.

Spons är ansvarig för att ta hand om och etablera nya företagssamarbeten inför Clubmästeriets event. Spons jobbar för att få in bra deals, roliga prylar och pengar till eventen. Detta sker genom kontakt med framtida arbetsgivare samt företag som vill exponera sin produkt mot studenter. Som spons mailar du mycket med företag vilket är kul och mycket lärorikt. Posten kräver bra businessmind och envishet.

Personal är posten som ser till att det finns tillräckligt med folk som jobbar på CMs alla arrangemang och att alla dessa är schemalagda och vet vad de ska göra under hela arrangemanget. Förutom att lösa jobbare och schemalägga så är det även Personal som går som chef under Kårallen-arrangemang, vilket betyder att man är ytterst ansvarig mot Kårallen under festen och att man då både ansvarar för alla jobbare och clubmästerister, och vad de gör samt ser till att allt flyter på som det ska.

Mat & Sittning är kring sittningar ofta ansvarig för minutscheman, bordsplaceringar och att koordinera övriga detaljer, ibland tillsammans med en hovmästare. Du är också ansvarig för att se till att det finns mat under alla CM:s arr. Under de störra arren som inför Nolle-P, under draget och under UK lagas mat nere i gasquenköket i Kårallen. Man lagar då väldigt stora mängder mat så det är därmed toppen att ha lite erfarenhet av jobb i storkök.

Att sitta som Foto & Repro i Clubmästeriet innebär att du är ansvarig för den grafiska designen till alla event som arrangeras. Detta omfattar bland annat saker som facebookcovers, sånghäften, Affischer och flyers. Du är även ansvarig för att hålla kontakt med tryckerier och se till att allt levereras I tid. Att vara Foto & Repro innebär mycket kreativitet och frihet samtidigt som det krävs en hel del eget ansvar.

Som Ljud & Ljus är man ansvarig för allt som låter, lyser eller drar ström i allmänhet. Det kan handla om allt ifrån att dra elkabel vid Tinnerbäcken eller spela musik i Colosseum till att planera, budgetera och boka allt som behövs för Kårallens alla dansgolv under våra fester; såväl utrustning som artister och DJs.

Som Biljett & Nattklubb är ditt huvudansvar att ta hand om allt som rör biljetter för Clubmästeriets samtliga arrangemang. Du är även yttersta ansvarig för att boka de eftersläppslokaler som n0llan besöker under mottagningstiden.

Om du fortfarande sitter på någon fundering du inte fått svar på, tveka inte på att höra av dig till oss!

/Valberedningen 17-18

Samarbetspartners

På i-portalen.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Jag förstår