Valberedningen

6 månader

Poster som tillsätts under Vårmötet 2018

Vårmötet 2018 närmar sig och det börjar därmed bli dags att nominera dig själv eller någon annan till posterna som tillsätts under mötet.

Vårmöte

Hej på er! Vintermötet är nu ett minne blott, och vi i Valberedningen blickar raskt framåt mot Vårmötet 2018. Under perioden 22/2 - 4/3 är nomineringsperioden öppen, så se till att nominera dig själv eller någon annan du tycker skulle passa till någon utav posterna via detta formulär. Här nedan följer en övergripande beskrivning av vad samtliga poster innebär.

Styrelsen

I-sektionens styrelse arbetar övergripande och strategiskt för att verka för sektionens kortsiktiga och långsiktiga utveckling. Som styrelsemedlem 2018/2019 kommer du att sitta med i sektionens styrelse som består av nio personer.

Utöver ett övergripande och samordnade arbete, innebär styrelsearbetet att tillsammans med övriga styrelsen arbeta med olika projekt för att driva sektionen framåt. De projekt styrelsen väljer att arbeta med kommer till största del vara projekt styrelsen själva väljer. Därför har styrelsen en stor möjlighet att sätta sin egen prägel på sitt verksamhetsår. Som styrelseledamot får du även möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga lärosäten och även skapa samarbeten sektionerna emellan genom exempelvis konferensresor.

Att arbeta i styret innebär att du får arbeta tätt i grupp med drivna personer som tillsammans för I-sektionen framåt. Det är ett lärorikt år där du får erfarenheter av allt från strategiska projekt och budgetarbete till beslutsfattande i övergripande frågor. Dessutom kommer man som grupp väldigt nära varandra och har kul ihop.

Vice-ordförande Som vice ordförande kommer du tillsammans med sektionsordföranden att leda och övervaka arbetet i styrelsen samt inom sektionens olika verksamhetsområden i den nya sektionsstrukturen. Du kommer helt enkelt få vara ordförandens bollplank och högra hand, samtidigt som du kommer ha tid att driva diverse styrelserelaterade projekt vid sidan av. Det är bra att vara strukturerad, ha förmågan att arbeta med flera parallella projekt och våga ta eget ansvar. Det bästa med vice ordförandeposten är att man får stor insikt i både ordförandeposten och sektionen i sin helhet, vilket är otroligt häftigt när man inser hur mycket allas idéer och engagemang bidrar till sektionens utveckling!

Admin Som admin i styrelsen ansvarar du för att koordinera de projektgrupper som finns på sektionen. Detta innebär dels att ansvara för att utveckla de befintliga samt starta upp nya projektgrupper. Admin ansvarar även för att skriva protokoll och dokumentera det gemensamma arbetet inom styrelsen. Denna post passar dig som är strukturerad, kreativ och driven till att ta initiativ som för sektionen framåt. Då rollen är ganska fri finns det mycket utrymme att forma den under ditt verksamhetsår.

Vad innebär de områdesansvariga posterna? Som områdesansvarig koordinerar du ett av fyra verksamhetsområden inom den nya sektionsstrukturen. Du kommer föra talan och verka för strategisk utveckling för ett antal utskott och föreningar på sektionen. Till skillnad från tidigare utskottsordföranden som suttit i styrelsen är dessa poster mer strategiska snarare än operativa. Då det operativa arbetet ligger på förenings- och utskottsordföranden kan du som områdesansvarig ägna dig åt styrelsearbete och mer övergripande strategisk utveckling för ditt ansvarsområde i större utsträckning.

Områdesansvarig - Utbildning och arbetsmiljö Som områdesansvarig för Utbildning och arbetsmiljö koordinerar du verksamhetsområdet bestående av Casegruppen, Internationella Utskottet, iQual, Utbildningsutskottet och AMO.    Utöver styrelsearbetet och samordningen av verksamhetsområdet kommer du även representera I-sektionens studenter i utbildningsrelaterade frågor. Detta görs dels genom kårens utbildningsråd, och dels som ledamot i IL-nämnden och dess programplanegrupp. Det är därför fördelaktigt om du trivs med att framföra åsikter och har ett intresse för uppbyggnaden av vår utbildning i stort. 

Områdesansvarig - Arbetsmarknad och externa kanaler Som områdesansvarig för arbetsmarknad och externa kanaler koordinerar du det verksamhetsområde som består av följande föreningar och utskott: Näringslivsutskottet, Marknadsföringsutskottet, Alumniutskottet, ESTIEM, IRIS och TEAM men där den sistnämna verkar självständigt utom ditt direkta ansvar. Posten innefattar mycket extern kontakt och du bör därför vara social och utåtriktad samt ha lätt för att prata och ta kontakt, såväl med studenter från andra sektioner som med företag och alumner i arbetslivet. Både via möten, telefonsamtal och mail.

Områdesansvarig - Interna kanaler Som områdesansvarig för interna kanaler koordinerar man Ipikuré, Ivent, Indendent och Webgroup.  Det innebär även att man är ansvarig utgivare för Ipikuré samt att hålla talarlista och röstningar på sektionsmöten. 

Områdesansvarig - Sociala aktiviteter och mottagning Som områdesansvarig för Sociala Aktiviteter och Mottagning koordinerar du verksamhetsområdet med föreningarna INDEKrew, Integrera, IQ, KF, Fulltidsfestkommittén, PUBis samt IFORM. Utöver styrelsearbetet och samordning av verksamhetsområdet ansvarar du även för Styrets involvering i mottagningen av nya studenter. 

Internrevisorer

Internrevisor I-sektionen Att vara internrevisor för I-sektionen innebär att man stöttar styret när det behövs genom att bolla idéer och frågor som de diskuterar. Det är största delen av uppdraget, att ställa upp som bollplank i frågor som rör ekonomin. Utöver detta är internrevisorns uppgift att observera styret och se till att de följer de stadgar/reglementen som finns och att de arbetar efter sektionsmedlemmarnas intressen. En tredje uppgift är att följa upp kassörens bokföring och se till att den görs på rätt sätt. Internrevisorn närvarar även på styrelsemötena och utöver det också på ett möte i veckan med presidiet.

Internrevisor Clubmästeriet Internrevisorn för Clubmästeriet stöttar Clubmästieriet i ekonomi- och verksamhetsrelaterade frågor, och kan fungera som ett bollplank vid eventuella frågor eller funderingar. Dessutom genomför internrevisorn en oberoende granskning av Clubmästeriets bokföring samt kontrollerar att verksamhetsplanen följts. Arbetsbelastningen kan variera, men ligger främst i slutet av verksamhetsåret då revisionen genomförs.

Har du någon fråga eller fundering du inte fått svar på? Tveka inte att höra av dig till ordf@isektionen.se eller valberedningen@isektionen.se. Vi hörs snart igen!

Valberedningen 17/18

Samarbetspartners

På i-portalen.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? | Jag förstår